Apie

 

Tinklaraštyje apie matematiką, mokslą ir švietimą rašo Rimas Norvaiša.

Rimas Norvaiša baigė Vilniaus universitetą 1980 metais, įgydamas matematiko specialybę. 1985 metais apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją. Nuo 1991 metų dirba Matematikos ir informatikos institute; šiuo metu yra šio instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas. 2001 metais apgynė habilituoto daktaro disertaciją. Maždaug tuo pačiu metu pradėjo dirbti ir Vilniaus universiteto ekonometrijos katedroje; šiuo metu užima profesoriaus pareigas. Šios katedros studentams dėsto matematinės analizės ir matematinės ekonomikos kursus. 2010-2012 metais buvo Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininku.

Rimo Norvaišos mokslinių interesų sritis yra šiurkščiųjų funkcijų analizė. Atlikdamas tyrimus šioje srityje bendradarbiavo su kitų šalių mokslininkais. 1990 metais stažavosi Wroclaw technical university, Wroclaw (Lenkija). Nuo 1992 metų dažnai lankėsi Carleton university, Ottawa (Kanada). 1994 metais apdovanotas Fulbrighto stipendija Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (JAV), ten dirbo beveik kasmet lankydamasis iki 2006 metų. Taip pat keletą kartų stažavosi Cornell university, Ithaca (JAV); Bielefeld university (Vokietija); Groningen university (Olandija); Fields Institute of Mathematics, Toronto (Kanada); Universite Paris 13, Paris (Prancūzija).

Rimas Norvaiša parašė apie 50 mokslinių straipsnių ir yra dviejų knygų bendraautoris:

R.M. Dudley, R. Norvaiša. Differentiability of Six Operators on Nonsmooths Functions and p-variation.  Lecture Notes in Mathematics, vol. 1703, Springer, 1999, 277 pp.

R.M. Dudley, R. Norvaiša. Concrete Functional Calculus. Springer Monographs in Mathematics. Springer, 2010, 671 pp.

Rimo Norvaišos mokymo priemonės:

R.M. Dudley, R. Norvaiša. An introduction to p-variation and Young integrals. Lecture Notes No 1 December 1998. MaPhySto, University of Aarhus, Aarhus, Denmark.

R. Norvaiša. Statinės bendrosios pusiausvyros pagrindai. Mokslo Aidai, Vilnius, 2007.

Rimo Norvaišos publikacijos, seminarai ir pranešimai šio tinklaraščio temomis:

 

 • Pranešimas ,,Matematiniu samprotavimu grindžiama matematika“. Konferencija Vilniaus kolegijoje, 2024 balandžio 25 d. pristatymas
 • Pranešimas ,,Matematinio mąstymo lavinimas pradinėse klasėse“ diskusijoje-seminare ,,Matematikos mokymo(si) aktualijos“, Vilnius, viešbutis Panorama, 2024 sausio 17 d. pristatymas
 • Pranešimas ,,Matematikos mokymas mokslo, praktikos, studijų ir politikos aspektais“ 12-ajame Lietuvos jaunųjų matematikų susitikime, Vilnius 2023 gruodžio 29 d. pristatymas
 • Pranešimas ,,Levels of learning fractions: from the part-whole relationship to deductive reasoning“ konferencijoje: Transformations in Education Policy and Culture, Vilnius University 2023 gegužės 25 pristatymas 
 • LRT radijo laida ,,Laikas kultūrai“: Ko matematika turėtų mokyti ir kokius vaikų įgūdžius ugdyti mokykloje? 2023 m. vasario 10 d. LRT mediateka https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000257599/laikas-kulturai-prof-rimas-norvaisa-ko-matematika-turetu-mokyti-ir-kokius-vaiku-igudzius-ugdyti-mokykloje
 • LRT radijo laida ,,Dešimt balų“: Kada galima tikėtis pagerėsiant mokinių matematikos rezultatus? 2023 m. vasario 10 d. LRT mediateka įrašas
 • Pranešimas ,,Matematinis samprotavimas mokantis matematikos kolegijoje“ konferencija: matematika aukštajame moksle – iššūkis ir galimybė, Šiauliai 2022 rugsėjo 19 d. pristatymas
 • Pranešimas ,,Matematikos mokymo politikos gairių projektas“ Lietuvos tikimybių teorijos ir skaičių teorijos konferencija, Palanga 2022 rugsėjo 7 d. pristatymas
 • Pranešimas ,,Matematikos mokymo ir švietimo politikos aspektai Lietuvoje“ Lietuvos matematikų draugijos 63 konferencija, Kaunas 2022 birželio 16 d. pristatymas ir straipsnis
 • Pranešimas ,,Matematikos mokymo tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje“ paskaita matematikos mokytojams, Vilnius, 2022 balandžio 19 d. pristatymas
 • Pranešimas ,,Matematinio išsilavinimo standartas: kūrybingumo ir kritiško mąstymo ugdymas matematikos dalyku“ 17-oji matematikos ir informacinių technologijų mokytojų konferencija, Šiauliai, 2022 vasario 14 d. pristatymas
 • Pranešimas ,,Dydis, skaičius ir mokyklinė matematika“ Lietuvos matematikų draugijos 62 konferencija, 2021 birželio 16 d. pristatymas
 • LRT radijo laida ,,Dešimt balų“: Ar naujų mokyklinių programų rengėjai išgirdo tarptautinių ekspertų rekomendacijas, kai derėtų keisti programų turinį? 2021 balandžio 20 d. įrašas
 • K. Tamelytė. Matematikas R. Norvaiša: ,,Abstraktaus mąstymo galima pradėti mokyti jau pirmoje klasėje“. (interviu) bernardinai.lt, 2021 vasario 4 d. tekstas 
 • Tinklalaidė ,,Pokalbis laboratorijoje“ Apie matematiką mokykloje, gyvenime ir ką daryti, kad jos egzaminą išlaikytų daugiau abiturientų: N. Mačiulis ir R. Norvaiša. 2021 kovo 29 d. įrašas 
 • LRT radijo laida ,,Dešimt balų“: Į kurią pusę kinta mūsų moksleivių pasiekimai tarptautiniuose tyrimuose? 2020 gruodžio 10 d. įrašas
 • Pranešimas ,,Matematikos mokymo tikslai: matematinis raštingumas vs matematinis samprotavimas“ Lietuvos matematikų draugijos 61 konferencija, 2020 gruodžio 4 d. pristatymas
 • A. Murauskaitė Matematikos revoliucija: profesorius paaiškino, ką daryti, kad pagerėtų rezultatai, bet paskui teks sunkinti egzaminą. (interviu) LRT.LT, 2020 rugsėjo 2 d. 
 • Pranešimas ,,Kokios mokyklinės matematikos mums reikia ir ką reiškia ugdymo programų orientacija į kompetencijų plėtotę?“ Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos konferencija, Vilnius 2020 rugpjūčio 24 d.  pristatymas
 • Žinių radijo laida Ugdymo meistrai. Pokalbis: Kodėl matematika? 2020 rugpjūčio 22 d. video
 • Straipsnis ,,Mokyklinė matematika ir brandos egzamino rezultatai: Ką turėtume keisti?“ 15min, 2020 rugpjūčio 16 publikacija
 • Pasitarimas ŠMSM dėl matematikos mokymosi pasiekimų gerinimo. 2020 rugpjūčio 14 d.   pristatymas
 • LRT Aktualijų studija. Ką matematikos brandos egzamino rezultatai rodo apie mūsų švietimo sistemą? 2020 rugpjūčio 6 d.  diskusija
 • Konsultacijos su matematikos programą atnaujinančia grupe, 2020 birželio 23 d. pristatymas
 • Pranešimas ,,Matematinis samprotavimas mokykloje“. XVI matematikos ir informacinių techologijų mokytojų Respublikinė metodinė konferencija, Šiauliai 2020 vasario 17 d. pristatymas
 • Pranešimas ,,Samprotavimas mokyklinėje matematikoje“. Statistikos ir tikimybių grupės seminaras, MIF, VU 2019 gruodžio 11 d. pristatymas
 • Pranešimas ,,Mokyklinės matematikos mitologija ir ją palaikanti švietimo ideologija“. Konferencija Seime 2019 lapkričio 22 d. pristatymas
 • Pranešimas „An evidence-informed educational policy“. The 4th International Scientific Conference on Education Policy in Cultural Contexts, November 7, 2019 pristatymas
 • Pranešimas ,,Kodėl mokome tokios matematikos, kokios mokome?“ LMD 60 konferencija, 2019 birželio 20 d. pristatymas
 • Paskaita ,,Kam mokytis matematikos?“ Humanistinio ugdymo konferencijoje ,,Minties ir jausmo jungtis visuminiame ugdyme“ Vilnius, 2019 balandžio 24 d. pristatymas
 • LRT radijo laida ,,Kultūros savaitė“: Pasaulis be universitetų. 2019 balandžio 13 d. Įrašas (nuo 54:00 minutės)
 • Paskaita ,,Matematinis samprotavimas mokykloje: kas tai ir kam to reikia?“ konferencijoje ,,Studijos ir mokslas Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete“ Palanga, 2019 balandžio 5 d.  pristatymas
 • Paskaita ,,Skaičių biografijos akimirkos“, Vilniaus jėzuitų gimnazija, 2019 kovo 21 d. pristatymas.
 • ,,Žinios, pasiklydusios tarp kompetencijų, įgūdžių, gebėjimų ir vertybių“ žurnalas ,,Verslo klasė“ 2019 vasaris.
 • LRT radijo laida ,,Kultūros savaitė“: Apie tikėjimą ir kainą mūsų švietime. 2019 sausio 26 d. Įrašas (nuo 53:15 minutės) 
 • LRT radijo laida ,,Dešimt balų“:  Lietuvos matematikos mokytojų konferencija ir programų atnaujinimas. 2019 sausio 3 d. Įrašas
 • ,,Mokyklinės matematikos programa: bėdos, grėsmės ir galimybės“ pranešimas Lietuvos matematikos mokytojų konferencijoje 2018 gruodžio 28 d. pristatymas
 • Diskusija dėl penkiolikmečių matematinio raštingumo. UPC, 2018 gruodžio 13 d. pristatymas.
 • LRT radijo laida ,,Kultūros savaitė“: Ugdymo turinys – švietimo sistemos Achilo kulnas. 2018 gruodžio 8 d.  Įrašas (nuo 53:20 minutės)
 • Vieša paskaita: Mathematical Reasoning. TEDxKaunas. 2018 lapkričio 18. Announcement
 • LRT radijo laida ,,Dešimt balų“: mokytojams ne vis vien, koks bus naujų mokyklinių programų turinys. 2018 spalio 18 d. Įrašas.
 • Mokyklinės matematikos turinio gilinimas. kaip tai įmanoma? Metodinės dienos ,,Ugdymo turinio aktualijos“ UPC. 2018 spalio 4 d. pristatymas.
 • LRT radijo laida ,,Kultūros savaitė“: Mokytojo vaidmuo klasėje. 2018 rugsėjo 1 d. Įrašas. (nuo 54:20 minutės).
 • LRT radijo laida ,,Kultūros savaitė“: EBPO ir ŠMM požiūriai į švietimo problemas. 2018 gegužės 5 d. Įrašas (nuo 54:20 minutės).
 • Matematinis samprotavimas mokykloje. Paskaita matematikos mokytojams UPC. 2018 balandžio 23. pristatymas.
 • LRT radijo laida ,,Dešimt balų“: mokyklinės matematikos mokymo problemos.  2018 balandžio 5 d. Įrašas.
 • ,,Kokie matematiniai gebėjimai būtini XXI amžiuje ir ar planuojame juos ugdyti?“ Diskusija seminare Consilium Educationis (VU, Filosofijos fakultetas). 2018 kovo 29 d. pristatymas.
 • LRT radijo laida ,,Kultūros savaitė“: matematikos mokytojų rengimas. 2018 vasario 3 d. Įrašas (nuo 53 minutės).
 • LRT televizijos laida ,,Nes man tai rūpi“: matematika – ne skaičiai, o prasmės kūrimas . 2018 sausio 21 d. Įrašas.
 • ,,Kiek“ matematikos turėtų žinoti matematikos mokytojas? Pranešimas matematikos mokytojų konferencijoje. 2017 gruodžio 28 d. pristatymas.
 • Matematinis samprotavimas mokykloje (antra dalis). Paskaita matematikos mokytojams UPC. 2017 gruodžio 11 d. pristatymas.
 • LRT radijo laida ,,Kultūros savaitė“: matematikos mokytojų rengimas. 2017 lapkričio 25 d. Įrašas (nuo 51 minutės).
 • Matematinis samprotavimas mokykloje. Paskaita matematikos mokytojams UPC. 2017 spalio 19. pristatymas
 • LRT radijo laida ,,Kultūros savaitė“: minimalūs švietimo tikslai. 2017 spalio 7 d. Įrašas (nuo 52:30 minutės).
 • LRT radijo laida ,,Kultūros savaitė“: kūrybiškumas matematikoje. 2017 rugpjūčio 12 d. Įrašas (nuo 53:10 minutės).
 • Matematika mokykloje: ko ir kaip mokyti. Pranešimas Seimo Švietimo ir mokslo komiteto organizuotoje diskusijoje, 2017 birželio 14 d.  pristatymas.
 • Matematinis samprotavimas mokykloje. Seminaras Matematikos ir informatikos institute, VU. 2017 balandžio 26 d. pristatymas
 • Matematika ir jos mokymas. Pranešimas Consilium Educationis (VU, Filosofijos fakultetas). 2017 balandžio 20 d.
 • Matematika ir jos mokymas. MOSTA, 2017 kovo 31 d. pristatymas
 • Matematinis samprotavimas mūsų mokyklose. Ugdymo plėtotės centras, 2017 kovo 23 d. pristatymas
 • LRT laida ,,Dešimt balų“ kartu su Miša Jakobu, Vilniaus Šalom Aleichemo ORT direktoriumi. 2017 vasaro 2 d. laidos įrašas
 • Pokalbis su moksleiviais apie matematiką. Vilniaus licėjus, 2016 lapkričio 11 d.
 • Matematika kaip argumentavimo menas. Pranešimas Filosofijos trupiniai 16 (iii-diena) 2016 balandžio 13 d.
 • Matematikos mokytojų seminaras Ukmergės Švietimo centre.  2016 sausio 6 d.
 • Matematikos mokytojų seminaras Pakruojo Švietimo centre.  2015 spalio 26 d.
 • Matematika ir matematinis raštingumas: tarp realybės ir galimybės. Pranešimas LR Seime 2015 gegužės 25 d. konferencijoje ,,Pedagogų vaidmuo šiuolaikinėje švietimo sistemoje: iššūkiai, galimybės, patirtis“. pristatymas ir video įrašas (nuo 1:40:15)
 • Matematikos mokytojų seminaras Mokyklų tobulinimo centre Vilniuje. 2015 gegužės 15 d. 
 • Liubomiro Kulvieco knygos ,,Svorio sąvokos raida klasikinėje mechanikoje XVII-XX a.“ pristatymas. Lietuvos technikos biblioteka, 2014 kovo 17. Pasisakymas remiantis šiuo tekstu
 • Kodėl matematikų bendruomenė turėtų susirūpinti mokykline matematika? Pranešimas VU Ekonometrijos katedros seminare. 2015 m. kovo 10 d. pristatymas
 • Mokyklinė matematika: matematinis raštingumas, samprotavimų loginis tikslumas ir vertybių ugdymas. Pranešimas Consilium Educationis (VU, Filosofijos fakultetas). 2015 m. vasario 26 d. pristatymas ir padalomoji medžiaga
 • Begalinė mažybė: matematikos sąvoka ir jos dramatiška istorija. Vieša paskaita. XI Mokslo festivalis, Erdvėlaivis žemė. 2014 m rugsėjo 15 d. padalomoji medžiaga.
 • Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje. Pranešimas LMD 55 konferencijoje 2014 birželio 26 d. pristatymas ir padalomoji medžiaga.
 • Kodėl matematika Lietuvoje nelaikoma dvasinės kultūros dalimi. Kultūros barai, 2014 m., Nr. 5, 5-12 pusl.
 • Matematinio ugdymo gairės ir veiksmų planas. Pristatymas ŠMM 2014 m. kovo 13 d.
 • Dėl matematinio ugdymo mokykloje kaitos planų. Pranešimas LMD seminare, 2014 m. vasario 24 d. padalomoji medžiaga
 • Matematinio ugdymo gairių pristatymas Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio susirinkime A.Puškino gimnazijoje. 2013 m. spalio 10 d.
 • Matematinio ugdymo gairių ir priemonių plano svarstymas Ugdymo plėtotės centro organizuotoje metodinėje dienoje. 2013 d. rugpjūčio 28 d.
 • Matematinio ugdymo gairių svarstymas Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro seminare. 2013 m. rugpjūčio 23 d.
 • Matematikos ugdymo kaitos gairių pristatymas Lietuvos matematikų draugijos 54 konferencijoje Lietuvos edukologijos universitete. 2013 m. birželio 20 d. ppt rinkmena
 • Matematikos ugdymo kaitos gairių pristatymas susitikime su Vilniaus matematikos mokytojais Vilniaus licėjuje. 2013 m. gegužės 23 d. ppt rinkmena
 • Skaičiaus sampratos mokyklinėje matematikoje matematinės problemos. Pranešimas VU MII seminare, 2013 m. balandžio 17 d. PDF rinkmena
 • Kokia yra ir kokia turėtų būti mokyklinė matematika? Pranešimas renginyje 62-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada, Raseiniai, 2013 m. kovo 26 d. ppt rinkmena
 • Matematinio ugdymo kaitos gairės. Pranešimas renginyje Metodinė diena matematikos mokytojams ,,Kriterinis vertinimas matematikos brandos egzamine“ Vilnius, 2013 m. kovo 25 d.  PPT rinkmena
 • Nematomas matematikos vaidmuo šiandienos kultūroje arba bandymas atsakyti į klausimą: Kodėl turėčiau mokytis matematikos? Pranešimas Šiaulių Didždvario gimnazijos konferencijoje, Šiauliai, 2013 vasario 18 d. PPT rinkmena
 • Abstraktaus mąstymo elementų ugdymas mokykloje: siekiamybė ar iliuzija? Pranešimas Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos konferencijoje, Vilnius, 2012 gruodžio 28 d. PDF rinkmena
 • Apie šiandienos matematiką . Universiteto naujienos – Vilniaus universitetas, 2012 m. lapkričio mėn.
 • Matematikos mokymas – laike įstrigęs pasaulis. Pranešimas Lietuvos matematikų draugijos 53-ioje konferencijoje, Klaipėda, 2012 birželio 11 d. PDF rinkmena
 • Lietuvoje nėra akademinės etikos sistemos. DELFI, Nuomonių ringas, 2011 gruodžio 27 d.
 • Journal impact factor and academic ethics. Žurnale Mokslo ir technikos raida, 2011 gruodis, vol. 3, No 2, 120-128. PDF rinkmena
 • Mokslas, etika ir politika Lietuvoje. Laikraštyje Mokslo Lietuva, 2011 lapkričio 10 d. Nr. 19.  Bernardinai.lt
 • Matematika ir jos reikšmė Lietuvos mokslui bei kultūrai. Rinkinyje Šiuolaikinis mokslas visuomenei, Lietuvos mokslo sektorių apžvalgos, II tomas, Vilnius, 2011, psl. 41-71. LMA leidinyje ir  PDF rinkmena
 • Ethics of scientific work and evaluation of scientific publications. Pranešimas konferencijoje Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas, Mykolo Romerio universitetas, 2011 birželio 30 d. PDF rinkmena
 • Terminų fundamentiniai ir taikomieji tyrimai naudojimas mokslo politikoje. Pranešimas Lietuvos mokslų akademijos sesijoje Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų bei taikomosios mokslinės veiklos santykis: koks jis turėtų būti? 2011 gegužės 24 d. PPT rinkmena
 • Matematika, visuomenė ir mokslo politika. Žurnale Mokslas ir technika, 2010, Nr 11 ir Nr 12. PDF rinkmena
 • Žurnalų cituojamumo rodiklio vaidmuo publikuojant ir vertinant mokslo darbus. Pranešimas konferencijoje Mokslinių publikacijų vertinimas …, Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2010 gruodžio 11 d. PDF rinkmena
 • Požiūris į mokslą ir akademinės veiklos vertinimas. Laikraštyje Mokslo Lietuva, 2010 birželio 3 d. Nr. 11. Bernardinai.lt
 • Fundamentiniai mokslai Lietuvoje: problemos ir perspektyvos. Pranešimas Lietuvos mokslininkų sąjungos konferencijoje, 2009 gruodžio 19 d. PDF rinkmena
 • Šiuolaikinės matematikos filosofijos panorama. Pranešimas Lietuvos matematikų draugijos 50-ojoje konferencijoje, Vilnius, 2009 birželio 19 d. PDF rinkmena
 • Kada skaičių naudojimas tarp mokslininkų tampa problema. Savaitraštyje Atgimimas, 2008, liepos 4 d. Atgimimas.lt
 • Kas yra matematika? Pranešimas konferencijoje Mokslo vaizdiniai dabarties filosofijoje, Vilniaus universitetas, 2008 gegužės 9 d. PDF rinkmena
 • Matematika.  Visuotinė Lietuvių enciklopedija. XIV tomas, Vilnius, 2008, p. 421-425. pradinio teksto PDF rinkmena
 • (kartu su A. Račkausku) Apie mokslo ir studijų institucijų mokslinės veiklos vertinimą. Laikraštyje Mokslo Lietuva, 2007 lapkričio 21 d. Nr. 19. PDF rinkmena
 • Kurtas Gödelis. 100-osios gimimo metinės. 2006 lapkričio 5 d. PDF rinkmena

Pokalbiai su Rimu Norvaiša šio tinklaraščio temomis:

 

Atsiliepimai apie tekstus. El.-paštu 2013 m. lapkričio 28 d.  gautas laiškas:

Dear Mr. Norvaiša,
 
I am a young philosophy researcher from Skopje, Macedonia. While researching a paper on the recent „Metalurgia international“ scandal (http://retractionwatch.com/2013/09/23/a-serbian-sokal-authors-spoof-pub-with-ron-jeremy-and-michael-jackson-references/), I happened to stumble upon your „Journal impact factor and academic ethics“ article.
 
I am writing to congratulate and thank you for having had the honesty and courage to speak out loud about scientific misconduct in your own environment. It appears that not only have things gotten this bad and that there is absolutely no will for improvement, but also, that only few researchers are willing to even pinpoint the problems in their own yards.
 

Kontaktai

Elektroninis paštas: rimas.norvaisa (eta) mii.vu.lt

Darbo telefonas: 2193075 (Vilnius)

 Posted by at 07:05