Sau 122013
 
Šių metų sausio 10 dieną Kauno miesto apylinkės teisme prasidėjo svarstymas bylos, kurioje pagrindine problema yra mokslinės veiklos sąžiningumo supratimas. Šiuo atveju gilinamasi ne į abstrakčius etikos kodekso principus, o į konkrečių žmonių profesinės veiklos moralinius aspektus.  Tiesioginiu preteksu bylai atsirasti buvo 2012 m. balandžio 30 d. Kauno techonologijos universiteto rektoriaus įsakymas, kuriuo atšauktas Pauliaus Banevičiaus daktaro laipsnis.  Tai, kad Skaityti toliau [...]
Lap 102012
 
Šiame įraše atpasakoju tai, ką kalbėjau š.m. lapkričio 8 d. MRU Akademinės etikos centro organizuotame seminare ,,Etikos kodeksai Lietuvos aukštosiose mokyklose''. Seminaro programa yra čia. O kalbėjau apie Europos matematikų draugijos rengiamą elgesio kodeksą ir apie savo požiūrį į šio kodekso galimą (be)prasmingumą Lietuvoje. 2010 m. Europos matematikų draugija (EMD) įsteigė Etikos komitetą ir įpareigojo jį paruošti Elgesio kodeksą (angl. Code of Practice). Šio Skaityti toliau [...]
Spa 212012
 
Universitetas yra rinka, kurioje parduodamas ir perkamas universitetinio mokslo diplomas. Universitetas yra tuo geresnis, kuo daugiau ir brangiau jis parduoda diplomų. Taip rašau su nemaža ironijos doze. Tačiau labai panašų studijų kokybės apibūdinimą įžvelgiu  olandų tyrėjų nuomonėje, kurią savo straipsnyje cituoja  Saulius Vengris. Būtent, vyriausybės požiūriu studijų kokybė suprantama, kaip ,,Didžiausias nedidelėmis išlaidomis parengiamų studentų, nustatytu laiku Skaityti toliau [...]
Rgp 032012
 
Žodis mokslas lietuvių kalboje turi kelias reikšmes. Tai ne tik intelektinės veiklos rūšis, bet ir socialinė institucija, apimanti mokslinę veiklą vykdančių žmonių bendruomenę. Taigi, mokslo etiką, arba tiksliau mokslinės veiklos etiką,  suprantame kaip mokslinę veiklą vykdančių žmonių dorovę. Apie požiūrį į mokslą ir akademinės veiklos vertinimą Lietuvoje rašėme 2010 metų  straipsnyje. Tai buvo lyg ir kreipimasis į akademinę bendruomenę svarstyti tame Skaityti toliau [...]
Lie 252012
 
D.N. Arnoldas ir H. Cohnas straipsnyje Mathematicians Take a Stand aptaria olandų leidyklos Elsevieras boikotą, kurį organizavo pasaulio matematikų bendruomenė. Problemos esmę sudaro tai, kad šios privačios leidyklos pelno siekis trukdo matematikų bendruomenės interesui platinti savo darbo rezultatus. Elsevieras iš kitų leidyklų išsiskiria didesniu nei kitų leidyklų pelno augimu ir leidybine politika, ignoruojančia mokslo etiką. Palyginimui straipsnyje pateikiamos prenumeratų Skaityti toliau [...]