Lie 252012
 

D.N. Arnoldas ir H. Cohnas straipsnyje Mathematicians Take a Stand aptaria olandų leidyklos Elsevieras boikotą, kurį organizavo pasaulio matematikų bendruomenė. Problemos esmę sudaro tai, kad šios privačios leidyklos pelno siekis trukdo matematikų bendruomenės interesui platinti savo darbo rezultatus. Elsevieras iš kitų leidyklų išsiskiria didesniu nei kitų leidyklų pelno augimu ir leidybine politika, ignoruojančia mokslo etiką. Palyginimui straipsnyje pateikiamos prenumeratų kainos žurnalų, kuriuos leidžia Elseviero leidykla ir akademinės draugijos ar mokslo institucijos. Reikalavimas prenumeruoti tik didelį skirtingų žurnalų paketą yra vienas iš būdų versti bibliotekas užsakinėti mokslininkams būtinus leidinius. Arnoldo ir Cohno straipsnyje problema aptariama detaliai ir konkrečiai.

Boikotas prasidėjo 2012 metų sausio mėnesį Timothy Gowersui  BLOGe parašius tekstą Elsevier — my part in its downfall. Oficialus boikoto teiginys suformuluotas tekste The Cost of Knowledge, kurį pasirašė 34 matematikai. Šio teksto rašymo metu buvo 12516 parašų remiančių boikotą ir sąrašą buvo galima pildyti čia. Tarp pasirašiusiųjų yra ir kitų mokslų atstovų, gal būt daugiau už matematikų.

Lietuvos mokslo politikos kontekste mokslo darbų publikavimo sistema ir čia aptariamos problemos buvo diskutuotos Lietuvos mokslininkų sąjungos  2010 metais gruodžio 11 dieną organizuotoje konferencijoje Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas; konferencijos darbai publikuoti čia (žr. R. Norvaišos tekstą).

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)