Grd 242013
 
Gyvename gamtos mokslo amžiaus saulėlydyje. Tai yra dalies mūsų kultūros vertinimas, kurio pripažinimas yra sunkus tiems, kuriems supratimo ir tiesos paieška yra gyvenimo būdas ir prasmė. Vertinimo pripažinimas nėra fakto patvirtinimas, o tik prielaida, kad taip gali būti. Prielaida, kuria galima vadovautis kituose savo sprendimuose. Beprasmiška siekti keisti mokslo ir švietimo institucinę aplinką jei ji išreiškia mokslo ir švietimo  bendruomenės daugumos interesus. Taip trumpai Skaityti toliau [...]
Rgp 152013
 
Šio įrašo tema siejasi su gerai žinoma dviejų kultūrų problema, kurią  1959 metais suformulavo C.P. Snow savo garsiojoje paskaitoje The Two Cultures and the Scientific Revolution. Dvi kultūros tai  humanitarų (C.P. Snow naudojo terminą literary intellectuals) ir gamtos mokslų bendruomenės, tarp kurių C.P. Snow teigė esant fundamentalaus tarpusavio įtarumo ir nesupratimo. Šį kartą diskusijas paskatino Steven Pinker rugpjūčio 6 dieną leidinyje The New Republic publikavęs Skaityti toliau [...]