Jun 152016
 
Šiame įraše yra keletas studentų rašto darbų jų laisvai pasirinktomis temomis. Esė autoriais yra VU Filsofijos fakulteto pirmųjų kursų studentai. Darbai parašyti atsiskaitymui už išklausytą pasirenkamąjį dalyką ,,Matematika ir filosofija".  Rokas Gasparaitis. Ontologinis Dievo buvimo argumentas kaip galimybė mąstyti apie begalybę matematikoje. Citata iš darbo: ,,Šiame darbe [..] norima įrodyti, kad egzistuoja ryšys tarp to kaip begalybė gali būti suvokiama filosofijoje Skaityti toliau [...]
Aug 202015
 
Šį įrašą paskyriau vengrų filologo ir istoriko Árpádo Szabó teorijai apie aksiominės-deduktyviosios matematikos atsiradimą Antikinėje Graikijoje. Remdamasis senovės graikų kalbos žodžių reikšmių evoliucijos tyrimu ir istorine to meto matematikos analize Szabó priėjo išvadą, kad matematikos žinių pagrindimo būdą ir formą Euklido Pradmenyse įtakojo filosofų Parmenido ir Zenono dialektika. Ši išvada skiriasi nuo paplitusio požiūrio, kad geometrijos loginį pagrindimą Skaityti toliau [...]
Jun 182014
 
Šiame įraše yra keletas ese temomis, kurios vienaip ar kitaip atskleidžia matematikos ir filosofijos santykius. Darbų autoriais yra VU Filosofijos fakulteto pirmųjų kursų studentai. Šie darbai parašyti atsiskaitymui už šį pavasarį išklausytą kursą ,,Matematika ir filosofija". Keletas žodžių apie patį kursą. Pirmiausia pabandžiau supažindinti studentus su matematiniu įrodymu, naudodamas jį pagrįsti kai kuriuos iš mokyklos laikų visiems gerai žinomus faktus apie trupmenas. Skaityti toliau [...]