Oct 032020
 

Sorry, this entry is only available in Lithuanian.

  One Response to “(Lietuvių) Matematikos mokymas, ugdymo filosofija ir matematikos mokymo filosofija”

 1. VINCAS TAMAŠAUSKAS 868781198
  vincas.tamasauskass@gmail.com

  Pasiūla seminarų 2022 – 2023 mokslo metams pagal atnaujintus reikalavimus
  ( galimi pasirinkimai pagal trukmę 40 val., 24 val., 20 val., 12 val., 6 val.)

  programa (40 val.). Kūrybinis tiriamasis projektas – aktyvaus mokinių ugdymosi metodas
  – “Mokytojo vaidmens kaita šiuolaikinėje tiriamosios veiklos pamokoje” (6 akad. val.)
  – „Praktinės tiriamosios projektinės veiklos patirtys, siekiant mokinių mokymosi pažangos“ (6 akad. val.)
  – “Patrauklių aktyvių tiriamosios veiklos projektų vertinimo bei mokinių įsivertinimo sėkmės pavyzdžiai, kurie padėjo pagerinti mokinių pasiekimus” (nuotolinio mokymosi modulis, savarankiškas namų darbas) (8 akad. val.)
  – Asmeninių ir grupinių tiriamųjų (kūrybinių) ugdomųjų projektų vieta šiuolaikinėje pamokoje: planavimas, organizavimas ir vertinimas (6 akad. val.)
  – “Vertikaliosios ir horizontaliosios integracijos pavyzdžiai pamokose sėkmės pavyzdžiai, kurie padėjo pagerinti mokinių pasiekimus” (nuotolinio mokymosi modulis, savarankiškas namų darbas) (8 akad. val.)arba “Aktyviųjų metodų (veiklų) mugė “Projektą rengi – mokaisi mokytis” (nuotolinio mokymosi modulis, savarankiškas namų darbas) (8 akad. val.)
  – Praktikumas. „Kitokių patirčių, aktyviųjų veiklų (metodų) pamoka mokinių mokymosi pasiekimams gerinti” (veiklų ir metodų praktikumas) (8 akad. val.)

  programa tik matematikos mokytojams (40 val.). „Aktyviųjų veiklų (metodų) planavimas ir individualios pažangos matavimas matematikos pamokose”
  – „Matematikos mokytojo aktyvus vaidmuo šiuolaikinėje pamokoje: iššūkiai, permainos, galimybės ir pokyčiai“ (6 akad. val.)
  – “Mokinių individualios pažangos matavimas, gerinant matematikos mokymosi pasiekimus” (6 akad. val.)” (6 akad. val.)
  – “Kitokių (išskirtinių) matematikos pamokų sėkmės, kurios padeda gerinti matematinio ugdymo pasiekimus”” (nuotolinio mokymosi modulis, savarankiškas namų darbas) (8 akad. val.)
  – Loginio mąstymo ir problemų sprendimo uždavinių kūrimas, vertinimas ir sprendimas – kiekvieno mokinio savivaldžio ugdymosi veikla” ( 6 akad. val.)
  – “Integruotas projektas (asmeninis, grupinis, veiklos) kaip aktyvaus ugdymosi metodas matematikos pamokose”(6 akad. val.) galima organizuoti nuotolinį mokymosi modulį, savarankišką namų darbą.
  – Praktikumas.„Kitokių patirčių, aktyviųjų veiklų (metodų) pamoka mokinių matematikos mokymosi pasiekimams optimizuoti” (veiklų ir metodų praktikumas) (8 akad. val.)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)