Jun 152016
 

Šiame įraše yra keletas studentų rašto darbų jų laisvai pasirinktomis temomis. Esė autoriais yra VU Filsofijos fakulteto pirmųjų kursų studentai. Darbai parašyti atsiskaitymui už išklausytą pasirenkamąjį dalyką ,,Matematika ir filosofija”. 

Rokas GasparaitisOntologinis Dievo buvimo argumentas kaip galimybė mąstyti apie begalybę matematikoje. Citata iš darbo: ,,Šiame darbe [..] norima įrodyti, kad egzistuoja ryšys tarp to kaip begalybė gali būti suvokiama filosofijoje ir matematikoje”.

Jeronimas JankusMatematika Platono ir I. Kanto filosofijoje. Citata iš darbo: ..Šiame darbe siekiama įrodyti teiginį, kad tiek Platonas, tiek Imanuelis Kantas rėmėsi prielaida, kad negali egzistuoti kelios viena kitai prieštaraujančios matematikos teorijos”.

Ieva PenelytėMATEMATIKOS TAIKYMAS: NEĮMANOMA(.) SUSTOTI. Citata iš darbo: ,,Šiame dalyko rašto darbe keliamas klausimas, kodėl ir kaip šiuolaikinės mokslo disciplinos į savo aprėptį yra įtraukusios matematinį modeliavimą ir kokios šios veiklos implikacijos”.

Teofilius VirbickasGEOMETRIJOS ARITMETIZACIJA: RENĖ DEKARTO ANALITINĖS GEOMETRIJOS IR ISTORINIŲ APLINKYBIŲ APŽVALGA. Citata iš darbo:  ,,Šiuo moksliniu esė bandoma atskleisti problematišką geometrijos ir aritmetikos derinimo istoriją. Išskirtinis dėmesys teikiamas Dekarto analitinės geometrijos principams, kurių dekonstravimas leis pažvelgti į tuo metu vyravusius įsitikinimus matematikoje. Siekiama atskleisti ryšius tarp Dekarto, kaip pagrindinio esė objekto, minčių ir ankstesnės tradicijos bei jo laikmečio akademikų.”

 Darbų sąrašas dar gali būti pildomas.

Ankstesnių metų studentų darbai yra čia.

Bendrais bruožais apie patį dalyką ,,Matematika ir filosofija” parašyta čia

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)