Jan 222015
 

Šiais 2015 metais metais Londono matematikų draugija (angl. London Mathematical Society) pažymi savo įkūrimo 150-ąsias metines (1865-2015) . Šis įvykis pažymimas visus šiuos metus pradedant sausio mėnesiu. Jam skirtas šis LMD svetainės puslapis.

Kodėl rašau apie LMD sukaktį?

   Pirma priežastis ta, kad sukakties minėjimas siejamas su veikla dviem temomis:

    • matematika kaip mūsų kultūros dalis;
    • nauji matematikos komunikacijos būdai. 

Pirmoji tema sutampa su šio tinklaraščio pavadinimu ,,matematika kaip kultūros reiškinys”. Manau, kad toks tinklaraščio pavadinimas daugeliui mūsų visuomenėje gali pasirodyti keistoku. Ką bendro su kultūra gali turėti matematika? Jei toks klausimas kyla, tai reiškia, kad mes žodžius ,,matematika” ir ,,kultūra” suprantame skirtingai. Antroji tema – matematikos komunikacija yra tai, ko mums labai trūksta.

Antra priežastis ta, kad neseniai rašiau apie Lietuvos matematikų bendruomenę ir jos draugiją. Gal būt šių dviejų draugijų veiklos palyginimas turės kokių nors teigiamų pasekmių. Be abejo, Londono matematikų draugija atstovauja gerokai platesnį matematikų būrį ir turi senas tradicijas. Bet į šios draugijos veiklą galima žiūrėti kaip į orientyrą ir įdėjų šaltinį.

Yra dar ir trečia, asmeninė, priežastis. LMD prezidentu yra mano kolega Terry  Lyons (šiame video jis pristato LMD sukakties minėjimą). Šiek tiek keista prisiminus, jog maždaug prieš dešimtį metų gerokai užsisėdėjome su juo tuometiniame mano bute Marcinkevičiaus gatvėje minėdami mūsų susitikimą Vilniuje. Susipažinau su Terry Lyonsu maždaug prieš 15 metų Fieldso institute Toronte. Tuo metu jis buvo suorganizavęs nedidelę konferenciją skirtą, tada dar tik gimstančiai, šiurkščiųjų funkcijų teorijai. Plačiau apie matematiką ir savo darbą Terry Lyonsas kalba šiame interviu

Trumpai apie LMD 

LMD nėra vien tik Londono matematikų bendruomenės organizacija. LMD yra nacionalinė organizacija jungianti britų matematikus.  Tokia ji tapo beveik nuo savo gyvavimo pradžios. LMD įkūrė įtakingas britų matematikas Augustus De Morgan paskatintas savo sūnaus matematiko. Steigiamasis susirinkimas įvyko 1965 metų sausio 16 dieną University College London patalpose.

LMD nebuvo pirmoji nacionalinė matematikų draugija. Sprendžiant pagal šį sąrašą, metais anksčiau buvo įkurta Maskvos matematikų draugija. 1862 metais įkurta Union of Czech Mathematicians and Physicists. Buvo ir dar anksčiau įkurtų draugijų, kurios išnyko arba, priešingai, išsiplėtė ir tapo mokslo akademijomis.  Čia teigiama, kad seniausia iki šiol egzistuojanti matematikų draugija yra The Hamburg Mathematical Society įkurta 1690 metais. Įdomu, kad šios draugijos nariai save vadino ,,skaičiavimo meno mėgėjais” (angl. lovers of the art of calculation).

Naujai įkurtoje LMD buvo 27 nariai. Po mėnesio jai priklausė jau 60 matematikų iš visos šalies. Tarp jų A. Cayley, J. J. Sylvester, J. C. Maxwell ir kiti. Apie 1900 metus LMD  narių skaičius siekė 250. Dabar LMD turi virš 2000 narių. LMD finansavimo šaltiniais buvo nario mokestis, palikimas ir dovanos. 

Pagrindine  LMD veikla buvo ir yra matematikos žurnalų leidyba. Iki 1900 metų Proceedings of the LMS publikavo virš 900 straipsnių. Ypač matematikos darbų leidyba išaugo 20-ame amžiuje. Pirmoje amžiaus pusėje G. H. Hardy buvo labai aktyvus LMD narys. Greta Proceedings of the LMS atsirado Journal of the LMS, Bulletin of the LMS, Transactions of the LMS. Šie ir kiti žurnalai aktyvūs ir dabar (žr. čia). LMD leidžia 13 recenzuojamų žurnalų,  2 knygų serijas ir mėnesinį naujienų laikraštį (LMS newsletter). Greta originalių straipsnių žurnalų verčiami ir leidžiami rusų matematikos žurnalai Russian Mathematical Surveys, Izvestya: Mathematics, Sbornik: Mathematics, Transactions of the Moscow Mathematical Society

 Kita LMD veiklos sritimi yra britų matematikų veiklos skatinimas ir užsienio matematikų pritraukimas Didžaiąją Britaniją. Išsamiai (16 puslapių) LMD istorija dėstoma čia.  

LMD sukakties minėjimas sausio 16 dieną

Išsamiai šią veiklą atspindi jau minėta  LMD  interneto svetainė. Įdomesnius momentus tikiuosi dar parašysiu šiame puslapyje. Pradžiai galima pasiklausyti LMD sukakties minėjimo atidarymą sausio 16 dieną. Pirmasis kalba Terry Lyons čia. Ten pat galima rasti ir išklausyti kitus pranešimus (trukmė 4 val 44 min). Man atrodo, kad šie pranešimai yra pavyzdys to, kaip matematika galėtų būti pateikiama visuomenei. 

Steve Thompson (Playwright and Screenwriter).  Mathematics: Unlocking Fantasy Worlds. Buvęs matematikos mokytojas tapo rašytoju. Jis pasirenka matematikos sąvoką ir ,,žaidžia” su ja. Matematkai taip pat daro kažką panašaus.

Nigel Hitchin (University of Oxford, Past President of the LMS).  Mathematics: Creativity, Curiosity and Discovery. Kalba apie tai, kaip atrandama-kuriama nauja matematika. Pasakojimas iliustruojamas įvairiais Pitagoro teoremos aspektais.

Robert Pieké (Research Lead, Moving Picture Company).  Mathematics: Smoke and Mirrors. Kalba apie tai, kaip modeliuojamas dūmų sklidimas naudojant Navier-Stokes lygtis.

Andrew Blake (Head of Microsoft Research, Cambridge).  Mathematics: Unlocking Motion. Kalba apie tai, kaip konstruojamos ,,matančios” mašinos, t.y. apie objektų atpažinimą matematikos pagalba.

Robert Calderbank (Duke University, US).  Mathematics: Unlocking the World of Mobile Technology. Paaiškino kai kuriuos mobiliųjų telefonų veikimo matematinius principus naudojant kompleksinius skaičius ir … kvaternionus. Bet paskaitą pradeda nuo Hardy, Ramanujan ir begalinių eilučių efektus. Paskaita iliustruoja iliuziją, jog matematiką galima dalinti į taikomąją ir grynąją.

James Reid (Head of Visual Effects, Milk Visual Effects).  Mathematics and the Big Bang. Pasakojo kaip kuriami vaizdiniai efektai naudojant matematiką.

Dame Frances Kirwan (University of Oxford, Past President of the LMS).  Mathematics: From the Worlds of 1865 to 2015 and Beyond. (mano pastaba: Dame yra titulas moterims analogiškas Sir, šis titulas jai buvo suteiktas už matematinę veiklą). Kalbėjo apie LMD įkūrėją De Morgan, pirmuosius LMD narius Sylvester, Maxwell, kitus LMD prezidentus (Hardy buvo vienintelis du terminus tarnavęs prezidentu). Ypatingą dėmesį skyrė moterims matematikėms.

P. Cameronas komentuoja pranešimus savo bloge. Jei jūs nesate matematiku ir išklausėte šias paskaitas, tai požiūris į matematiką turėtų pasikeisti.

 

Dabartinė LMD veikla

Dar rašysiu …

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)