Rgp 132013
 

2013 metų birželio 27 dieną Rusijos vyriausybės posėdyje jos pirmininkas D.A. Medvedevas pasiūlė aptarti mokslų akademijos sistemos reformą ir atitinkamą įstatymo projektą. Jis pasakė, kad šiuo metu Rusijoje yra šešios valstybinės mokslų akademijos ir tarp jų Rusijos mokslų akademija  (РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК) yra didžiausia. Medvedevo teigimu šią sistemą reikia atnaujinti. Atnaujinimo planą vyriausybės posėdyje pristatė Rusijos švietimo ir mokslo ministras D.V. Livanovas.

Pirma, Rusijoje įsteigiama jos narių sudaryta visuomeninė-valstybinė organizacija – Rusijos mokslų akademija. Ši organizacija neturės jai pavaldžių mokslo organizacijų ir nevykdys turto valdymo. Dabar egzistuojančių trijų akademijų Rusijos mokslų akademijos, Rusijos medicinos mokslų akademijos ir Rusijos žemės ūkio akademijos akademikai ir nariai-korespondentai savo noru galės tapti naujai sudaromos Rusijos mokslų akademijos nariais. Valstybė finansiškai rems naują akademinę visuomenę, užtikrins jos realų nepriklausomumą ir maksimaliai išnaudos jos ekspertinę funkciją.

Antra.  Dabar egzistuojančios trys akademijos Rusijos mokslų akademija, Rusijos medicinos mokslų akademija ir Rusijos žemės ūkio akademija nustos egzistavusios kai tik bus sudaryta visuomeninė-valstybinė organizacija – Rusijos mokslų akademija. Kitos trys akademijos Rusijos architektūros ir statybos mokslų akademija, Rusijos švietimo akademija ir Rusijos menų akademija išsaugos savo dabartinį biudžetinių įstaigų statusą, tačiau jų steigėjų statusas gali keistis.

Trečia. Nuo dabar egzistuojančių trijų akademijų atskirtų mokslo institutų turtą valdys naujai kuriamas vykdomosios valdžios federalinis darinys sąlyginai vadinamas Rusijos mokslų akademijos mokslo institutų agentūra.  Šiuose institutuose dirbančių mokslininkų padėtis nesikeis. Institutų finansavimas išliks valstybinis. Mokslo institutų agentūra skirs institutų vadovus atsižvelgdama į naujosios akademijos siūlymus.

Ketvirta. Naują Rusijos mokslų akademijos struktūrą apibūdina federalinio įstatymo projektas. Jame taip pat apibūdinamas Rusijoje vykdomos ilgalaikių fundamentinių tyrimų programos statusas. Šią programą tvirtins Rusijos vyriausybė pritariant Rusijos mokslų akademijai.

2013 metų birželio 28 dieną Rusijos vyriausybė  pristatė Rusijos Valstybės Dūmai federalinio įstatymo projektą Nr. 305828-6  apie Rusijos mokslų akademiją, jos reorganizavimą ir susijusių įstatymų pakeitimus.

2013 metų liepos 1 dieną įvyko dabartinės Rusijos mokslų akademijos prezidiumo posėdis. Prezidiumas pareiškė kategoriškai nesutinkantis su pasiūlytu įstatymo projektu.  Tuo pačiu metu vyksta kitų akademijos skyrių susirinkimai.

2013 metų liepos 2 dieną Valstybės Dūmos mokslo komitetas rekomenduoja atmesti įstatymo projektą Nr. 305828-6 pirmuoju skaitymu. Prie Rusijos mokslų akademijos prezidiumo pastato įvyko mokslo institutų darbuotojų mitingas.

2013 metų liepos 3 dieną derybas su mokslininkais pradeda V.V. Putinas. Valstybės Dūma pirmuoju skaitymu priima  įstatymo projektą Nr. 305828-6.

2013 metų liepos 5 dieną antruoju skaitymu Valstybės Dūma priima  įstatymo projektą Nr. 305828-6. Priimta 69 pataisymai ir atmesti 105 pataisymų pasiūlymai.

2013 metų liepos 8 dieną renkami parašai kreipimuisi į Rusijos mokslų akademijos prezidiumą su pasiūlymu rugsėjo pradžioje organizuoti bendrą mokslininkų susirinkimą.

Laikraščio Троицкий вариант – Наука svetainėje yra ne tik įstatymo projektas Nr. 305828-6 bet ir su juo susiję kiti dokumentai  Проект федерального закона о Российской академии наук.

Liepos mėnesį įvyko daugybė protesto  mitingų, paskelbti tekstai, palaikymo laiškai iš užsienio ir kita. Žurnalas «Русский репортер» surinko dalies šių įvykių medžiagą, įstatymo projekto kritiką: Российская академия наук. Хроника протеста. Июнь — июль 2013 года.

2013 m. rugpjūčio 29-30 dienomis Rusijos mokslų akademijos prezidiume planuojamas visuotinis mokslininkų susirinkimas tema Rusijos mokslo dabartis ir ateitis.

Toliau šiame įraše surinkau įdomesnius straipsnius, kuriuose svarstomi Rusijos mokslų akademijos reformos klausimai platesniame istoriniame ir geografiniame kontekste.

2013 m. liepos 16 dieną publikuotas straipsnis Димитри Посель, Александр Фрадков. РАН и CNRS. Jame apibūdinamas Prancūzijos mokslinių tyrimų nacionalinis centras CNRS.

2013 m. liepos 17 dieną publikuotas straipsnis АЛЕКСЕЙ МУРАВЬЕВ. Реформа Академии не по-русски: CNRS, papildantis ankstesnįjį straipsnį apie CNRS.

2013 m. liepos 20 dieną publikuotas straipsnis МАКСИМ РУССО. Как избежать реформы Академии apie patirtį bandant reformuoti Bulgarijos mokslų akademiją.

2013 m. liepos 26 dieną publikuotas straipsnis АННА САКОЯН. Британские академии, kuriame aptariama Didžiosios Britanijos mokslų akademijų sistema.

2013 m. rugpjūčio 7 dieną publikuotas straipsnis ПЕТР СВОЕКОШТНЫЙ. Научные организации: „лидеры“ и „бесперспективные“ apie mokslo institucijų ir mokslinių tyrimų vertinimą.

2013 m. rugpjūčio 8 dieną publikuotas straipsnis МИХАИЛ ЦФАСМАН. „Опора на экспертов должна быть систематической“.  Jame Natalija Diomina klausinėja matematiko apie mokslo reformas Prancūzijoje ir Rusijoje.

2013 m. rugpjūčio 12 dieną publikuotas straipsnis ИГОРЬ СОКОЛОВ. «Академия – здоровый, но недокормленный организм». Jame RMA atsakingasis sekretorius komentuoja siūlomus pakeitimus svarstomam įstatymo projektui Nr. 305828-6

2013 m. rugpjūčio 13 dieną publikuotas straipsnis МИХАИЛ СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ. О реформе РАН, курицах и троечниках. Jame planuojama reforma vertinama Rusijos mokslo sistemos evoliucijos kontekste. Šioje apžvalgoje yra nemažai dalykų, kurie įdomūs Lietuvai. Pavyzdžiui, komentuojama mokslo tyrimų institutų įjungimo į universitetus perspektyva. Mes jau žinome tokio įjungimo Lietuvoje pirmuosius rezultatus.

Pastarasis tekstas pasirodė šiandien. Jis mane pastūmėjo surinkti svarbiausių pastarųjų įvykių aprašą. Manau, kad jie leis mums kitaip pažiūrėti į tai, ką mes padarėme su savo mokslų akademijos sistema. Gal būt aprašas padės geriau suprasti tai, ką dabar turime čia Lietuvoje. Manau, kad toliau pildysiu šį įrašą tekstais apie Rusijos mokslų akademijos reformos planus ir vertinimus, kurie man atrodys įdomūs.

2013 m. rugpjūčio 15 dieną publikuotas straipsnis – interviu  АЛЕКСАНДР БУФЕТОВ. «Сильные ребята-математики ориентированы на отъезд из страны». Remdamasis savo gyvenimo patirtimi 34 metų matematikas, apibūdina amerikiečių, prancūzų ir rusų matematikos kultūrinius skirtumus.

Rugsėjo 10 dieną pasirodė ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ. Математика и математики подреформенной России. Tai yra rugpjūčio 29 dienos autoriaus skaityto pranešimo tekstas. Toliau yra viena šio teksto ištrauka.

Оценка работы математиков

Ночной кошмар ученого – глупый и беспардонный министерский чиновник, вооруженный индексом Хирша, который всех проранжирует, определит подлежащих увольнению, и не будет слушать никаких рациональных соображений, ссылаясь на «объективность» фаллометрической информации. У меня уже был опыт общения с министерскими тетями, вооруженными формулой под названием «надежность», из которой непреложно следовало, что вариант ЕГЭ обязательно должен состоять из огромного количества однотипных задач с выбором ответа. 

Кроме того, имеется и опыт общения с чиновниками, считающими, что простота и универсальность индекса важнее его адекватности. Дополнительная проблема в том, что математики проигрывают по этим показателям просто в силу разницы жанров публикации в разных науках. Это не тема для нынешнего выступления, но несомненный факт, что публикации в разных науках – это совершенно разные вещи, и ученые примерно одного уровня из разных наук имеют несравнимые индексы. 

Не учитывать это ради простоты подсчета – последнее головотяпство: ведь даже Министерство культуры не оценивает архитекторов и фельетонистов по одному параметру «количество произведений». Даже в рамках одной и той же математики специалисты одного класса, работающие в разных ее разделах (например, в математической логике и оптимальном управлении или статистике), могут иметь цитируемость, различающуюся более чем в десять раз. В этих показателях цитируемости иногда есть некоторый смысл, однако практикуемое чиновниками их использование в качестве способа самостоятельно сравнивать и судить о работах в областях, в которых они ничего не понимают, является недобросовестным и должно жестоко шельмоваться. 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)