Grd 242012
 

Prestižinė 20000 svarų stipendija ir mokymasis vadovaujant autoritetingiausioms matematikos institucijoms bus siūloma geriausiai mokyklas baigusiems moksleiviams siekiant suvilioti juos tapti matematikos mokytojais Anglijoje. Tokį pranešimą prieš pat Kalėdas išplatino Anglijos švietimo ministerija.

Pranešime rašoma, kad gruodžio 21 d. švietimo ministras Michael Gove  paskelbė apie naują sutartį su Matematikos ir jos taikymų institutu (the Institute of Mathematics and its Applications), Londono matematikos draugija (the London Mathematical Society) ir Karališkąja statistikos draugija (the Royal Statistical Society). Šia sutartimi minėtos institucijos įsipareigojo bendromis pastangomis rengti matematikos mokytojus. Šiai profesijai bus atrenkami patys geriausi moksleiviai skiriant jiems  apie 150 stipendijų, kurių kiekvienos dydis bus 20000 svarų. Tokiu būdu Anglijos vyriausybė siekia pagerinti savo šalies švietimos sistemos kokybę. Tikimasi, kad tai padės Anglijai konkuruoti ir klestėti globalioje ekonominėje sistemoje, bei skatins matematikos prioritetą šalies viduje.

Švietimo ministro M. Gove požiūrį į matematiką atskleidžia šie ministerijos pranešime cituojami jo žodžiai:

Aukštos kokybės matematikos ugdymas yra mūsų visuomenės ir mūsų ekonomikos tobulinimo širdyje. Bendromis pastangomis, šios autoritetingos institucijos turėtų užtikrinti puikių ir giliai savo dalyką išmanančių matematikos mokytojų paruošimą. Tai padės pakelti mokytojo profesijos prestižą ir turės didelį poveikį mūsų vaikų gyvenimams. 

Toliau ministerijos pranešime apie matematikos reikšmę pasisako cituojami visų trijų institucijų vadovai. Pavyzdžiui, remdamasis atliktais tyrimais, Nigel Steele teigia, kad geriausiai mokyklinę matematiką įsisavinę žmonės paprastai uždirba žymiai daugiau už kitus savo bendraamžius.

Anglijos vyriausybė jau anksčiau skelbė apie savo planus skatinti matematikos mokymą. Planuojama:

  • Reformuoti pradinio ir vidurinio matematinio ugdymo programas, siekiant padaryti jas žymiai griežtesnėmis (more rigorous) orientuojantis į geriausias pasaulio šalių programas. Naujosios programos jau bus paruoštos kitų metų pavasarį ir pagal jas mokoma pradedant nuo 2014 metų rugsėjo.
  • Finansuoti aukštos kokybės matematikos mokytojų profesinį tobulinimą, kurį vykdo Nacionalinis matematikos mokymo ekscelencijos centras (National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics).
  • Sudaromos galimybės pradinėse mokyklose mokytojais įdarbinti tuos, kurie buvo ruošiami matematikos mokymo specialistais (specialist mathematics teachers).  Tokių matematikos mokymo specialistų rengimo programa prasideda nuo 2013 metų rugsėjo. Būsimi specialistai gaus papildomą 2000 svarų stipendiją.
  • Remiamos sustiprintos matematikos mokyklos (specialist mathematics Free Schools) 16-18 metų amžiaus vaikams padedant stipriems universitetų matematikams. Šiose mokyklose bus ugdomi talentingiausi matematikai vaikai ruošiant matematikus, inžinierius ir mokslininkus, kurie yra būtini siekiant sėkmingo šalies vystymosi ilguoju laikotarpiu.

Tiems, kas skaito šį tekstą nereikia aiškinti apie matematikos sunkmetį Lietuvoje. Be abejonės, sunkmetį išgyvena beveik visos kultūrinio ir mokslinio visuomenės gyvenimo sritys. Tačiau matematika kaip kultūros ir mokslo sritis yra bene prasčiausioje padėtyje; ji tiesiog yra nematoma viešajame gyvenime. Nesikeičiant dabartiniam vyriausybės požiūriui į matematiką ir atsižvelgiant į fundamentalų matematikos vaidmenį mąstymo ugdyme, po kelių dešimtmečių įsitivirtinsime kaip gūdi kultūros ir mokslo provincija.

Kaip paaiškinti tokius skirtingus požiūrius į matematiką Lietuvos ir Anglijos visuomenėse? Svarbiausiomis to priežastimis laikau valstybinio požiūrio deficitą Lietuvoje ir su tuo susijusį aklą keliaklupsčiavimą ES primetamai politikai.  Mumyse dominuoja asmeninės atsakomybės už visos valstybės likimą trūkumas.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)