Mokymas

 

 

Šiame puslapyje galima rasti nuorodas į diskusijas apie matematinio ugdymo problemas Lietuvoje ir kitose šalyse. Puslapio apačioje diskusijos ir tekstai bendrais švietimo klausimais.

Savaitraštis DIALOGAS 2012 m. rudenį išspausdino keletą straipsnių su antrašte: Svarstymo objektas – MOKYKLINĖ MATEMATIKA.

2013 m. balandžio 29 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pristatytas matematinio ugdymo kaitos gairių projektas. Pristatymo tekstas yra čia.

Algirdo Zabulionio įžvalgos savaitraštyje DIALOGAS:

2013 m. rugsėjo 5 d. Klaipėdos krašto dienraštyje Vakarų ekspresas pasirodė A. Milinienės straipsnis Privalomas matematikos egzaminas: ar padės kartūs vaistai?, kuriame įvairūs žmonės pasisako apie galimą privalomą matematikos brandos egzaminą. 2013 m. rugsėjo 13 d. internetiniame žinių portale DELFI pasirodė straipsnis Pažymiai traumuoja? Kada baigti žaisti ir pradėti rimtai vertinti vaikus, kuriame skirtingi žmonės pasisako apie atsisakymą vertinti pažymiais pradinių klasių moksleivius. Straipsnio gale į klausimus atsakė Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina ŠeibokienėĮ klausimą: Kada buvo atsisakyta vertinimo pažymiais ir kodėl? G. Šeibokienė atsakė:

Greitai bus pora dešimtmečių. Praktiškai nuo pat nepriklausomybės atkūrimo pradžios, kai buvo patvirtinta Lietuvos švietimo koncepcija. Kodėl? Todėl, kad pasikeitė mokymosi tikslai. Ugdydami mes siekiame ne tik žinių įsisavinimo, atskirų temų ar dalykų išmokimo, bet ir vertybinių nuostatų, asmens gebėjimo taikyti tas žinias praktiškai. Todėl labai svarbu matyti ir vertinti kiekvieno vaiko daromą individualią pažangą, nenuslopinti jo noro siekti vis geresnių rezultatų.

Klausiama:  Ar sprendimas nevertinti pradinukų pažymiais pasiteisino?   G. Šeibokienė pasakė taip:

Šį klausimą suprantu kaip „Ar tikite humanizmu ir demokratija?“ Taip. Tai nelengvas kelias, tačiau tai tikrai įdomi ir prasminga veikla, padedant atsiskleisti geriausioms asmenybės savybėms, paskatinti jų plėtotę.

2013 m. spalio 11 d. Klaipėdos krašto dienraštyje Vakarų ekspresas pasirodė A. Milinienės straipsnis Kodėl vaikai nemėgsta matematikos? 2013 m. spalio 24 d. Klaipėdos krašto dienraštyje Vakarų ekspresas pasirodė A. Milinienės straipsnis Matematika: taisyklės keičiasi Skirtingi požiūriai į 2012 m. OECD organizuotų penkiolikmečių pasiekimų tyrimų (PISA) rezultatus:

Diskusijos dėl mokyklinės matematikos Jungtinėse Amerikos Valstijose

Diskusijos dėl mokyklinės matematikos programos Jungtinėje Karalystėje

Diskusijos dėl mokyklinės matematikos Rusijoje

7 мая 2012 года Президент РФ подписал указ №599, в соответствии с которым до декабря 2013 года должна быть разработана и утверждена «Концепции развития математического образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии математического образования на различных уровнях образования». Рабочую группу по разработке Концепции возглавляет академик, доктор физико-математических наук, профессор А.Л. Семенов. На данный момент идет работа над итоговой редакцией Концепции и приложений к ней, конкретизирующих анализ сегодняшней ситуации в математическом образовании, тенденции и направления развития содержания математического образования.

Matematinis švietimas kitose pasaulio šalyse

Matematinis raštingumas

Matematinis samprotavimas

Matematikos mokymas ir kultūra

Matematikos mokymas ir visuomenė

Matematikos mokytojų ruošimas

Kognityviniai mokslai apie matematinį ugdymą

Moksliniai tyrimai ir eksperimentai matematinio ugdymo srityje

Matematikos studijos universitete

Matematika ir matematinis ugdymas

ŠVIETIMAS

Švietimas, kultūra ir valstybė

Švietimas ir jo tikslai

Diskusijos aplink PISA

 Diskusijos aplink švietimą

Švietimo sistemos

 Posted by at 07:09

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>