Vas 282013
 
Teigiamai į šį klausimą atsako interneto svetainės ComputerBasedMath  įkūrėjas Conradas Wolframas. Jis teigia, kad 80% laiko mokykloje skiriama mokytis skaičiuoti ir tai daroma rankiniu būdu ant popieriaus. Be to, skaičiavimai atliekami nesuprantant jų prasmės, o uždaviniai paprastai neturi nieko bendro su kasdieniniame gyvenime sutinkamomis problemomis. Kadangi gebėjimas skaičiuoti nėra matematika tai ,,tikrai matematikai'' mokytis lieka tik 20% viso laiko. Norint matematikai Skaityti toliau [...]
Vas 092013
 
Vasario 5 dieną Michael Gove pasakyta kalba The progressive betrayal atskleidė jo vadovaujamos britų švietimo ministerijos vykdomos reformos mokslinį-politinį-filosofinį pagrindą. Šį pagrindą sudaro konservatyvioji švietimo politika, skatinanti klasikinių disciplinų žinių ugdymą ir siekianti eliminuoti pažangiojo švietimo judėjimo (progressive education movement) veiklos padarinius britų visuomenėje. Pastarosiomis dienomis visuomenės svarstymui paskelbta žiniomis grindžiama Skaityti toliau [...]
Grd 012012
 
Šiame įraše supažindinu su Pearsono kompanijos užsakyta ir The Economist Intelligence Unit atlikta studija, kuri yra platesnės programos, pavadintos Mokymosi kreive (The Learning Curve), dalis. Programa siekiama nustatyti kokie socialiniai ir ekonominiai veiksniai įtakoja valstybės švietimo sistemą. Tuo tikslu, šioje studijoje  analizuojami rezultatai gauti vertinant daugiau kaip 50-ties pasaulio valstybių švietimo sistemas apibūdinančių rodiklių koreliacijas. Lietuvos tarp Skaityti toliau [...]
Lap 252012
 
Lapkričio 14 d. britų švietimo ministras Michael Gove kalbėjo nepriklausomų akademijų asociacijos  (The Independent Academies Association) rudens konferencijoje ,,Pažymių rašymas'' (Making the Grade). Savo pranešime ministras susiejo požiūrį į egzaminus su esminiais šiuolaikinės politikos bruožais. Manau, kad ši kalba turėtų padėti geriau suprasti ir mūsų šalies problemas ir ne tik visuomenės švietime. Savo kalboje Michael Gove išvardijo septynias priežastis dėl Skaityti toliau [...]
Rgs 232012
 
Šis įrašas yra mano pirmasis atsiliepimas į Andriaus Navicko straipsnį ,,Eilinis eksperimentas su žmonėmis?``, kuris pasirodė rugsėjo 18 dieną interneto dienraštyje bernardinai.lt. Pirmasis atsiliepimas todėl, kad tame straipsnyje paliesta daug fundamentalių problemų, kurių aš nesugebėsiu vienu ypu aptarti. Savo ruožtu A. Navicko straipsnis yra jo reakcija į naująją tvarką priimant moksleivius į aukštąsias mokyklas 2014 metais. Straipsnio gale A. Navickas rašo: ,,Net Skaityti toliau [...]
Rgs 202012
 
Bandymas taisyti švietimo politikos klaidas susilaukė Lietuvos moksleivių sąjungos ir prezidentės vyriausiosios patarėjos nepritarimo. Dėl ko sukilo nepatenkinti moksleiviai (žr. čia) ir ką slepia ,,tylus bendrojo ugdymo perversmas``(žr. čia)? Rugsėjo 7 dieną Švietimo ir mokslo ministerija pranešė apie 2013 ir 2014 metais į aukštąsias mokyklas ir kolegijas pretenduosiančių moksleivių eilės sudarymo tvarkos pakeitimus. Švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė Skaityti toliau [...]
Rgp 282012
 
Šio įrašo pretekstu yra ALLEA studija, kurioje apžvelgiama Europos nacionalinių mokslų akademijų veikla siekiant savo šalių pradinio ir vidurinio ugdymo sistemose diegti  tyrimais grindžiamus metodus (inquiry-based methods). Tuo siekiama atnaujinti mokslu grindžiamą švietimą Europoje. Iš pradžių apžvelgsime studijos teiginius, o po to pakomentuosime šiuo aspektu matematikos ugdymą Lietuvoje. Susirūpinimą kelia tai, kad mokslu ir technologijomis grindžiamas ekonomikos sektorius Skaityti toliau [...]
Rgp 092012
 
Rugpjūčio 8 dieną išplatintas Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos (jau ne pirmas) projektas yra čia. Prašoma  siųsti pastabas ten nurodytu adresu iki rugpjūčio 20 dienos. Projektas turėtų būti tvirtinamas Seime šį rudenį iki naujųjų Seimo rinkimų. Šis projektas apibendrina beveik dviejų metų Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotas diskusijas. Pagal šį projektą mūsų ,,pagrindinis strateginis tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu Skaityti toliau [...]
Lie 292012
 
Šis puslapis apie G. Bethello ir A. Zabulionio straipsnį The evolution of high-stakes testing at the school-university interface in the former republics of the USSR, kuriame apžvelgiamos vidurinio mokslo baigimo egzaminų bendros ypatybės išriškėjusios per pastaruosius 20 metų buvusiose SSRS respublikose. Iš straipsnio pavadinimo matosi, kad svarbiausia egzaminų ypatybe laikomas jų didelis rizikingumas (angl. high-stakes) tokia prasme, kokia prasme lošimas (pvz. egzaminas) yra Skaityti toliau [...]